Ticaret ve İcra Hukuku

Anadolu Hukuk Bürosu ticaret ve icra hukuku uzmanlık alanları :
  • Şirket yönetimi ve iş hukukuna dair danışmanlık hizmetleri,
  • Ticaret hukukuna ve şirketler hukukuna ilişkin danışmanlık ve  dava takipleri,
  • Şirket kurulumları ve ana sözleşmeler,
  • Şirket yönetimine ilişkin davalar,
  • Haksız rekabet konuları,
  • Tahsilinde sorun yaşanan alacaklara ilişkin icra-iflas takipleri ve haciz işlemleri.