20 Mart 2019 In Hukuk Haberleri

Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Önemli Koruma Tedbirleri

4.12.2004 Tarihli 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereği koruma tedbirleri, bir cezai uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olurken aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri de sınırlayan işleve sahiptir. Bundan dolayıdır ki toplumda dikkat çekici bir fonksiyonu da içinde barındırır. Koruma tedbirleri genel olarak; durdurma, yakalama, gözaltına alma, tutuklama, arama, el koyma ve alıkoyma, iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik araçlarla izleme, tanık koruma tedbiri(5726 sayılı yasa), internet yayınlarına erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkartılması gibi tedbirlerden oluşur. Koruma tedbirleri ihtiyaçtan doğduklarından dolayı sınırlı sayıda değildirler. Teknolojinin daha da gelişeceği zamanlarda çok değişik koruma tedbirleriyle tanışmış olacağız.

Leave a Reply