Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul avukatı ve emlak avukatları olarak Anadolu Hukuk Bürosu’nun gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaştığı başlıca dava türleri şunlardır:
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
  • Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
  • Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,
  • Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,
  • Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.