Bilişim Hukuku

Bilişim Suçları Konusunda Avukatlık ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu,
  • Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları,
  • Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları,
  • Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
  • Müstehcenlik suçu,
  • İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları,
  • Bilişim sistemlerinin veya internet araç olarak kullanıldığı diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları.

İnternette Fikri Mülkiyet Hukuku Konuları
  • Internet ortamında fikri hak ihlalleri,
  • Marka taklidi (iltibas),
  • Alan adı uyuşmazlıkları,